Brza i efikasna usluga snabdevanja!

Veleprodaja tehničke robe!


 

Kontakt

Sedište MG UNIVERZALA se nalazi u ulici Viktora Starčića br.3
11080 Zemun - Altina, Beograd, SRBIJA
tel/fax: 011/37-56-277, 011/37-56-722PIB 100200946 
Mat.br. 07915829
Šif.del. 51700
Reg.br. 02107915829

Teku
ći računi:


160-69957-16         (Intesa Bank)

355-1003578-80  (Vojvođanska banka)

Vlasnik preduzeća
Milan Gužvica, mašinski inženjer
E-mail: mg@mguniverzal.co.rs


milanguzvica@mguniverzal.co.rs
office@mguniverzal.co.rsOznačena  ulica je mesto sedišta MG UNIVERZALA


Technology by Datagate Network Solutions