Brza i efikasna usluga snabdevanja!

Veleprodaja tehničke robe!


 

Dodatni materijali za zavarivanje

MG UNIVERZAL Vam može ponuditi sve vrste materijala za zavarivanje i lemljenje prema standardu JUS, ISO.

·        OPLAŠTENE ELEKTRODE ZA ZAVARIVANJE NELEGIRANIH I NISKOLEGIRANIH ČELIKA

·         ELEKTRODE ZA NAVARIVANJE

·         ELEKTRODE ZA ŽLJEBLJENJE I SEČENJE

·         ELEKTRODE ZA ZAVARIVANJE VISOKOLEGIRANIH ČELIKA

·         ELEKTRODE ZA ZAVARIVANJE SIVOG LIVA

·         ŽICA ZA ZAVARIVANJE U ZAŠTITI CO2 GASA

·         ŽICA ZA GASNO ZAVARIVANJE

  


Technology by Datagate Network Solutions